Databáze periodického tisku

 

Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
301 E 5179 OBCHODNÍ NOVINY ŘEMPO,s.p. Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 12 05.03.1990 30.07.2002
302 E 6020 OBCHODNÍ PRÁVO Wolters Kluwer ČR, a. s. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 12 05.12.1991
303 E 5663 OHNIVÉ LISTY GARNCARZ Milan Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 24 27.11.1990 27.01.2006
304 E 6001 OCHRANA PŘÍRODY AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR Populárně vědecké a technické tiskoviny Praha Hlavní město Praha 6 15.11.1991
305 E 5877 OLYMP-test ŘEZÁČ Petr - WIND Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 12 21.05.1991 06.06.2008
306 E 5652 OPUS MUSICUM OPUS MUSICUM, o.p.s. Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Brno Jihomoravský 6 23.11.1990
307 E 5773 OREL OREL Orgány odborů, politických stran, spolků atd. Brno Jihomoravský 6 07.02.1991
308 E 5728 OTAZNÍK SVAZ ČESKÝCH HÁDANKÁŘŮ A KŘÍŽOVKÁŘŮ Tiskoviny pro děti a mládež, obrázkové seriály a obrázkové tiskoviny Praha Hlavní město Praha 12 07.01.1991 01.01.2001
309 E 4240 PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 17.11.1967
310 E 2860 PAPÍR A CELULÓZA Vydavatelství Svět tisku, spol. s r.o. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 12 30.10.1967
311 E 3125 PEDAGOGIKA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
312 E 4649 PES PŘÍTEL ČLOVĚKA Pražská vydavatelská společnost, s.r.o. Tiskoviny věnované turistice, cestování, volnému času a sportu Praha Hlavní město Praha 12 20.11.1967
313 E 4941 PHOTOSYNTHETICA Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 8 17.11.1967 01.01.2019
314 E 4855 PHYSIOLOGICAL RESEARCH Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967 31.12.2019
315 E 4888 PLASTY A KAUČUK FAKULTA TECHNOLOGICKÁ UTB ve Zlíně Populárně vědecké a technické tiskoviny Zlín Zlínský 12 30.10.1967
316 E 2861 PLYN Český plynárenský svaz Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 30.10.1967
317 E 2843 PODNIKOVÁ ORGANIZACE VUSTE-Servis,s.p. Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 12 15.02.1973 31.12.1995
318 E 1060 POJISTNÝ OBZOR Česká asociace pojišťoven Pojišťovací časopisy Praha Hlavní město Praha 4 05.12.1967
319 E 4644 POKROKY MATEMATIKY,FYZIKY A ASTRONOMIE Jednota českých matematiků a fyziků Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
320 E 4247 POLITICKÁ EKONOMIE Vysoká škola ekonomická v Praze Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967 26.01.2023