Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vyhlásilo dvě nové výzvy podporující rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru a studentů uměleckých a kreativních oborů vysokých škol

06.06.2024 16:34|ministerstvo

Obě nové výzvy jsou vyhlášeny v rámci iniciativy Status umělce a obě se zaměřují na rozvoj kompetencí a dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru a studentů uměleckých a kreativních oborů vysokých škol. Obě jsou výzvami návaznými a jsou vyhlašovány již potřetí. 

 

Cílem výzvy Hostování zahraničních lektorů III. je podpořit vzdělávací projekty v magisterských a doktorských výukových programech zaměřené na oblast kulturní a kreativní tvorby. Díky možnosti pracovat s hostujícími zahraničními lektory budou moci studenti uměleckých a kreativních oborů vysokých škol rozvíjet svoje kompetence a znalosti v oboru.

Pro projekty realizované z této výzvy byly alokovány 3 000 000 Kč.

Podrobné znění výzvy, její podmínky a veškeré podklady k žádosti naleznete zde: https://mk.gov.cz/hostovani-zahranicnich-lektoru-vs-iii-vyzva-c-0411-2024

Cílem výzvy Podpora projektů kreativního učení III. je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu. 

Výzva je v aktuální podobě vypsaná pouze ve dvou okruzích:

  1. Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích (ve školách)
  2. Projekty zaměřené na koordinaci aktivit v oblasti kreativního učení

Pro projekty realizované v této výzvě bylo alokováno 13 000 000 Kč.

Podrobné znění výzvy, její podmínky a veškeré podklady k žádosti naleznete zde: https://mk.gov.cz/podpora-projektu-kreativniho-uceni-iii-vyzva-na-skolni-rok-2024-vyzva-c-412

POZOR! Žadatele o dotaci v rámci výzvy Podpora projektů kreativního učení III srdečně zveme na ON-LINE SEMINÁŘ, který se uskuteční V PONDĚLÍ 10.6.2024 v 10 hodin: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m07d089f6a9d7ef30e4f3dc7ed79ceb79

Všechny předkládané projekty v rámci obou výzev musí být realizovány v termínu 1.9. - 31.12.2024. 

Žádosti lze podat prostřednictvím Dotačního portálu MK do 8.7.2024 (15:00).

 


Kontakt:
Jana Zechmeisterová 

tiskové oddělení MK ČR
M: +420 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz             

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi