Nastavení cookies

k hodnocení žádostí, zaměřených na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a na podporu současného umění, předložených
v rámci otevřených výzev Programu Kultura 2014 - 2021.

Ministerstvo kultura hledá odborníky z oblasti movitého a nemovitého kulturního dědictví
a současného umění, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi
a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů) ucházejících se o grant v rámci výše uvedených výzev.

 

Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených žádostí v první polovině roku 2020.
S vybranými hodnotiteli bude uzavřen smluvní vztah (DPP/OBJ). Nutnou podmínkou pro uzavření smluvního vztahu (DPP/OBJ) je absolvování školení, zaměřeného na hodnotící proces a hodnotící kritéria v daných výzvách. O termínu školení budou vybraní hodnotitelé informováni v dostatečném předstihu pracovníky Ministerstva kultury.

Předpokládaný termín zahájení vlastního hodnocení žádostí o grant z fondů EHP/Norska Programu „Kultura“ je květen / červen 2020.

Údaje o hodnotiteli

Hodnotitel vyplní pouze je-li relevantní.

Hodnocení mi budou proplácena formou faktury (na základě uzavřené objednávky - OBJ) nebo v intencích uzavřené dohody o provedení práce - DPP:

Údaje o zaměstnavateli

Hodnotitel vyplní pouze je-li v zaměstnaneckém poměru; v případě více úvazků uvede ten hlavní.

Profesní zkušenosti

Prosíme, uveďte své předchozí profesní zkušenosti včetně zkušeností s hodnocením projektů vztahujícím se k zaměření výzev.

Oblasti zaměření

Vyberte příslušnou oblast svého zaměření (lze zaškrtnout i více oborů současně).
Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzvy Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví:

Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzvy Současné umění:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zadejte číslem, kolik se rovná jedna plus jedna
Spojte se s námi