Nastavení cookies

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro

  •   umění   
  •   kulturně výchovnou činnost,
  •   kulturní památky,
  •   pro věci církví a náboženských společností,
  •   pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
  • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
  • pro provádění autorského zákona,
  • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

          Handicap_n.jpg                      easy_to_read.jpg

Spojte se s námi