Nastavení cookies
Granty a dotace
Stipendijní program ORNK - podmínky, vyhlášení, výsledky
Příspěvkové organizace
Koncepce a jiné ustavující dokumenty
Ceny a ocenění
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví

Národní rada pro tradiční a lidovou kulturu

Na základě příkazu ministra kultury č. 39/2004 byla ustavena Národní rada pro tradiční lidovou kulturu jako stálý poradní orgán ministra kultury.

Činnost odboru

Odbor regionální a národnostní kultury plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury,

Kalendárium akcí ZPO

Kalendář je sestaven z údajů uvedených v projektech podpořených dotací MK ve výběrovém dotačním řízení v daném kalendářním roce.

Regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích

Spojte se s námi