Nastavení cookies

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo kultury se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. (otevře se v novém okně) o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (otevře se v novém okně) o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky www.mkcr.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka není v souladu s technickou normou EN 301 549 V3.2.1 (otevře se v novém okně) a pravidly přístupnosti WCAG (Web Accessibility Guidelines) 2.1 úroveň AA (otevře se v novém okně). Cílem uvedené normy a pravidel je publikování internetových stránek tak, aby byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Důvod nesouladu

Internetová stránka Ministerstva kultury není v souladu se zákonem o přístupnosti, který je jmenován výše. Připravujeme projekt, jehož cílem je redesign stávajících, již nevyhovujících internetových stránek. Vytvoření nových stránek bude již od počátku připraveno s ohledem na pravidla přístupnosti. Realizace je plánována na rok 2024. Z tohoto důvodu není ani k dispozici zpráva o stávajících nesouladech s kritérii přístupnosti, protože stávající bariéry budou na nových stránkách již odstraněny a vypracování podrobné hodnotící zprávy by bylo neúčelné.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. prosince 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Ministerstvo kultury je připraveno poskytnout náhradní řešení, nebo doplňující informace v co možná nejkratší lhůtě v případě, že uživatelé budou narážet na bariéry v přístupnosti. V případě potřeby asistence nás prosím kontaktujte na emailové adrese:

webmaster@mk.gov.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu, nebo žádost o poskytnutí asistence dle předchozího odstavce, je možné kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
email:
pristupnost@dia.gov.cz

Spojte se s námi