Nastavení cookies

logo npo mkcr eu.png

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Obecné informace

Tato komponenta Plánu pro oživení a odolnost České republiky přispívá k řešení potřeby podpořit obnovu kulturního a kreativního sektoru, které byly těžce zasaženy pandemií COVID-19, a učinit z něj pevnou součást celkové hospodářské a sociální obnovy České republiky. Komponenta má rovněž stimulovat přechod k digitalizaci v kulturním a kreativním sektoru a jeho integraci do inovativnějšího ekosystému v Česku. Dále je cílem posílit odolnost kulturního a kreativního sektoru zavedením statusu „umělce/umělkyně“ do legislativy a investováním do dovedností umělců a kulturních pracovníků s cílem podpořit jejich adaptabilitu na nové, zejména digitální pracovní prostředí. Součástí komponenty jsou opatření zaměřená na oživení činností souvisejících s kulturou a cestovním ruchem v regionech, což přispívá k regionální soudržnosti.

Cíl komponenty:

Hlavní cílem je celková reforma přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru (KKS) v České republice. Komponenta reaguje na krizi způsobenou COVID-19 a je založena na novém strategickém rámci Ministerstva kultury, který se soustředí na širší roli kultury, zvyšuje odolnost KKS a rozvíjí kulturní a kreativní odvětví (KKO) jako součást přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Synergický efekt reforem a investic umožní využít KKS pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky.

Informace o Národním plánu obnovy:  Oficiální webová stránka Národního plánu obnovy

Informace o komponentě 4.5:  Detailnější informace o základních parametrech komponenty MKČR

Kontaktní mail ke komponentě: npo@mk.gov.cz

Odkazy na výsledky dotačních výzev NPO:

Základní struktura komponenty schválená plánem pro oživení a odolnost Česka

Iniciativa

milník / cíl

Objem

(bez DPH)

Harmonogram dokončení

4.5.1 Status umělce/umělkyně

milník

 

4Q 2025

4.5.1 Status umělce/umělkyně

cíl

690 mil. Kč

4Q 2024

4.5.3 Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru

cíl

3 400 mil. Kč

4Q 2025

4.5.4 Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

cíl

800 mil. Kč

4Q 2025

4.5.6 Kreativní vouchery

cíl

560 mil. Kč

4Q 2025

4.5.8 Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí

milník

 

4Q 2024

 

 

 

Dílčí členění iniciativ na jednotlivé výzvy

Iniciativa

Název výzvy či okruhu

Zveřejněná výzva

Vyhlášení výzvy

Ukončení výzvy

Status umělce a umělkyně

Dotační titul na podporu kulturních projektů vysílaných do zahraničí

 

 

 

Podpora vydání české literatury v překladu

 

 

 

Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů

ANO

6/10/2022

7/11/2022

Status umělce – podpora vzdělávacích projektů pro umělce a kulturní a kreativní pracovníky

 

 

 

Podpora projektů kreativního učení

ANO

7/6/2022

11/7/2022

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita I

ANO

6/5/2022

20/6/2022

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita II

ANO

1/9/2022

14/10/2022

Status umělce - podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů - Mobilita III ANO 1/6/2023 14/9/2023

Podpora projektů mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR

ANO

2/9/2022

3/10/2022

Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace

ANO

6/6/2022

8/7/2022

Rozvoj regionálního kulturního

a kreativního sektoru

Mapování a tvorba regionálních strategií kulturních a kreativních odvětví

NE

3Q 2022

4Q 2025

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra

NE

4Q 2022

1Q 2023

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká centra

ANO

11/7/2022

12/9/2022

Digitalizace kulturního

a kreativního sektoru

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru – knihovny

 

 

 

Digitalizace kulturního obsahu

 

 

 

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek

ANO

20/9/2022

31/10/2022

Pořízení profesionálních záznamů nejúspěšnějších uměleckých projektů podpořených MK

 

 

 

Digitalizace kulturního obsahu v paměťových institucích působících v oblasti umění

 

 

 

Kreativní vouchery

Kreativní vouchery

NE

Q4/2022

Q4/2025

 

 

 

Archiv

logo npo mkcr eu.png

 

 

 

Spojte se s námi