Nastavení cookies

1. Rejstříky

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech:

2. Evidence

Centrální evidence sbírek

Databáze podnikatelů v audiovizi

Třídník obsahového zaměření

Databáze periodického tisku pro veřejnost

 

3. Ostatní

Seznam restaurátorů

Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku

EVIDENCE KNIHOVEN, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace

Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů, vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde na stránkách Národní knihovny.

Spojte se s námi