Nastavení cookies

logo npo mkcr eu.png

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Obecné informace

Tato komponenta Plánu pro oživení a odolnost České republiky přispívá k řešení potřeby podpořit obnovu kulturního a kreativního sektoru, které byly těžce zasaženy pandemií COVID-19, a učinit z něj pevnou součást celkové hospodářské a sociální obnovy České republiky. Komponenta má rovněž stimulovat přechod k digitalizaci v kulturním a kreativním sektoru a jeho integraci do inovativnějšího ekosystému v Česku. Dále je cílem posílit odolnost kulturního a kreativního sektoru zavedením statusu „umělce/umělkyně“ do legislativy a investováním do dovedností umělců a kulturních pracovníků s cílem podpořit jejich adaptabilitu na nové, zejména digitální pracovní prostředí. Součástí komponenty jsou opatření zaměřená na oživení činností souvisejících s kulturou a cestovním ruchem v regionech, což přispívá k regionální soudržnosti.

Cíl komponenty:

Hlavní cílem je celková reforma přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru (KKS) v České republice. Komponenta reaguje na krizi způsobenou COVID-19 a je založena na novém strategickém rámci Ministerstva kultury, který se soustředí na širší roli kultury, zvyšuje odolnost KKS a rozvíjí kulturní a kreativní odvětví (KKO) jako součást přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Synergický efekt reforem a investic umožní využít KKS pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky.

Informace o Národním plánu obnovy:  Oficiální webová stránka Národního plánu obnovy

Informace o komponentě 4.5:  Detailnější informace o základních parametrech komponenty MKČR

Kontaktní mail ke komponentě: npo@mkcr.cz

 

Základní struktura komponenty schválená plánem pro oživení a odolnost Česka

Iniciativa

milník / cíl

Objem

(bez DPH)

Zákon o statusu umělce/umělkyně

Harmonogram dokončení

4.5.1 Status umělce/umělkyně

milník

 

Zákon o statusu umělce/umělkyně

4Q 2025

4.5.1 Status umělce/umělkyně

cíl

690 mil. Kč

Rozvoj dovedností bude zaměřen na digitální dovednosti, finanční gramotnost a manažerské dovednosti, kulturní inovace, internacionalizaci a podporu propojení umění a kultury s odvětvím vzdělávání.

4Q 2024

4.5.3 Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru

cíl

3 400 mil. Kč

Bude podpořeno a veřejnosti otevřeno nejméně 15 kulturních a kreativních center. Výběr projektů bude respektovat geografickou vyváženost.

4Q 2025

4.5.4 Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

cíl

800 mil. Kč

Program podpoří nejméně 80 projektů digitalizace kulturního obsahu, přičemž přednost mají projekty umožňující sdílení vybavení a kapacit. Kulturním institucím bude zpřístupněna metodika účinné digitalizace kulturního obsahu.

4Q 2025

4.5.6 Kreativní vouchery

cíl

560 mil. Kč

Opatření podpoří měkké inovace v malých a středních podnicích, jako je návrh webových stránek, design produktů a služeb, grafické návrhy nebo marketingové strategie a propagační činnosti v oblasti vývozu. 

4Q 2025

4.5.8 Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí

milník

 

Legislativní změna:  - umožní financování kultury z více zdrojů, - zjednoduší spolupráci mezi městy, regiony a státem,  - posílí finanční udržitelnost kulturních institucí.  

4Q 2024

 

 

 

Dílčí členění iniciativ na jednotlivé výzvy

Iniciativa

Název výzvy či okruhu

Zveřejněná výzva

Vyhlášení výzvy

Ukončení výzvy

Alokace v mil. Kč (bez DPH / costing dle CID NPO)

  Hostování zahraničních lektorů VŠ III - výzva č. 0411/2024   5. 6. 2024 8. 7. 2024 3
  Podpora projektů kreativního učení III - výzva na školní rok 2024 (výzva č. 412)   5. 6. 2024 8. 7. 2024 13
  Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: Individuální tvůrčí a studijní projekty (III) (Výzva č. 0318/2023  ANO 1. 12. 2023 8. 1. 2024 5

Status umělce a umělkyně

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: Individuální tvůrčí a studijní projekty (I.-II.)  (Výzvy č. 6 a 7/2022)

ANO

03.10.2022

4. 11. 2022

36

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS (Výzva č. 0312/2023)

ANO

26. 4. 2023

30. 5. 2023

30

Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS II (Výzva č. 0317/2023)

ANO 1.11.2023 30.11.2023 12

Podpora projektů kreativního učení  - výzva na školní rok 2022/2023 (Výzva č. 3/2022)

ANO

07.6.2022

11. 7. 2022 130

Podpora projektů kreativního učení II - výzva na školní rok 2023/2024 (Výzva č. 313/2023)

ANO 26. 4. 2023 29. 5. 2023 100

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita I  (Výzva č. 1/2022)

ANO

06. 5. 2022

20. 6. 2022

60

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů  - Mobilita II  (Výzva č. 5/2022)

ANO

01. 9. 2022

14. 10. 2022

100

Status umělce – podpora projektů mobility aktérů kulturních a kreativních průmyslů - Mobilita III  

ANO

01. 6. 2023

14. 9. 2023 (15:00 hod)

160
Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace (Výzva č. 2/2022) ANO 6. 6. 2022   8. 7. 2022 5
Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR - výzva pro 2023 (Výzva č. 4/2022) ANO 2. 9. 2022 3. 10. 2022 60

Rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků KKS: projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce v ČR II - výzva pro 2024

ANO 1. 9. 2023 16. 10. 2023 60

Hostování zahraničních lektorů VŠ - výzva č. 0311

ANO

4. 4. 2023

5. 6. 2023 (12:00 hod) 10

Hostování zahraničních lektorů VŠ II – výzva č. 0316/2023

ANO

1. 11. 2023 (9:00 hod)

20. 1. 2023 (15:00 hod) 5

Rozvoj regionálního kulturního

a kreativního sektoru

Mapování a tvorba regionálních strategií kulturních a kreativních odvětví

ANO

16. 12. 2022

15. 3. 2023

30

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - malá centra

ANO

7.8.2023 29.9.2023 560

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká centra

ANO

11. 7. 2022

12. 9. 2022

2700

Národní mapování ekonomického a sociálního přínosu kulturních a kreativních odvětví

ANO

19. 10. 2023 (9:00 hod)

21. 11. 2023 (15:00 hod)

9

Digitalizace kulturního

a kreativního sektoru

Digitalizace kulturního a kreativního sektoru – knihovny

ANO

15. 8. 2023

20. 9. 2023

111
Další rozvoj digitalizace v oblasti knihoven - krajské knihovny ANO 16.8.2024 30.9.2024 59

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II

ANO

7. 9. 2023

14. 11. 2023

385

Rozvoj digitalizace, dokumentační a informační činnosti v oblasti vizuálního umění a architektury (výzva pro rok 2024)

ANO

1. 9. 2023

31. 10. 2023

40

Kreativní vouchery

Kreativní vouchery

ANO

1. Q 2023

Q. 4 2025

560

Kreativní vouchery

Design Credits

ANO 30.12. 2022

31. 7. 2023

10

 

 

 

Archiv

logo npo mkcr eu.png

 

 

 

Spojte se s námi