Nastavení cookies

Činnost odboru médií a audiovize

Odbor médií a audiovize plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, oblast rozhlasového a televizního vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb a pro oblast periodického tisku.

 

Ministerstvo kultury agendu placení rozhlasového a televizního poplatku nevyřizuje. Domácnosti si mohou vybrat mezi přímou platbou na účet Českého rozhlasu nebo České televize a platbou prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Podnikatelé a právnické osoby poplatek hradí vždy na účet Českého rozhlasu nebo České televize. 
V případě, že je k platbě poplatků využívána služba SIPO České pošty, je nezbytné agendu vyřizovat s pobočkami České pošty.
V ostatních případech je nutné komunikovat přímo
s Českým rozhlasem nebo s Českou televizí. Na jejich internetových stránkách jsou k rozhlasovému a televiznímu poplatku k dispozici všechny relevantní informace.

poplatek.rozhlas.cz
poplatky.ceskatelevize.cz

 

 

 

Spojte se s námi