Nastavení cookies
 

logo npo mkcr eu.png

 

Hlavním cílem výzvy je zajistit rozvoj a obnovu KKS, zejména posílit kompetence, odbornost a propagaci odborných pracovníků z oblasti KKS a rozšířit sítě jejich zahraniční spolupráce prostřednictvím projektů SPO zaměřených na pořádání prezentací české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury a v rámci studijních pobytů a tvůrčích rezidencí v zahraničí.

Další z cílů výzvy je podpora projektů SPO realizovaných v ČR zaměřených na pořádání vzdělávacích akcí v kultuře s mezinárodním přesahem orientovaných na stimulaci mezinárodní spolupráce, mobility, rozvíjení síťování, rozvoje dovedností, profesního růstu a udržitelnosti v oblastech KKS. Akce povedou k obnovení narušené sítě mezinárodní spolupráce v KKS, podpoří osobní růst profesionálů v kulturních a kreativních odvětvích a rozvoj dovedností a zvýší udržitelnost celého sektoru.

 

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury ČR

Číslo výzvy

4/2023

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 1. června 2023

Sběr žádostí: od 15. června 2023 do 14. září 2023 do 15:00

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.

Alokace

160 mil. Kč

Oprávněný žadatel Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby činné v kulturních a kreativních odvětvích, právnické osoby, které provozují kulturní, kreativní či uměleckou činnost a poskytují veřejné kulturní služby dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, i státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem kultury ČR nebo ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci.

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru

Garant výzvy

Odbor mezinárodních vztahů a EU

Zveřejněná výzva ke stažení

PDF

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Kontaktní osoby
Metodická podpora: Pavlína Šípová, Odbor mezinárodních vztahů a EU, omv.npo@mk.gov.cz, tel.: +420 257 085 309
Technická podpora: Milan Ťukal, milan.tukal@mk.gov.cz, tel.: +420 257 085 545

Aktuality a informace pro žadatele
Pokyny pro podání průběžné monitorovací zprávy - Mobilita III
Šablona pro vyúčtování jízdních výdajů
Jak pracovat s dotačním portálem - prezentace
Uživatelská příručka DP MK ČR pro žadatele
Soupis profesionálů KKS - vykazování fyzických osob KKS
Pokyny k publicitě

Často kladené dotazy

Výsledky dotačního řízení

 

 

logo npo mkcr eu.png

Spojte se s námi