Nastavení cookies

Odborné stáže na Ministerstvu kultury

Ministerstvo kultury nabízí možnost absolvování odborné stáže/praxe pro studenty vyšších odborných a vysokých škol. Cílem odborné stáže je seznámení studenta s chodem ministerstva, potažmo celé státní správy, získání informací s odborným zaměřením zvoleného útvaru a zároveň získání pracovních zkušeností z prostředí ústředního orgánu státní správy.

Odborná stáž je na Ministerstvu kultury vykonávána především v bezúplatné formě. Odbornou stáží se nezakládá pracovněprávní ani služební vztah, zároveň nezakládá ani nárok stážisty na plat ani na sociální či zdravotní pojištění. Před zahájením odborné stáže uzavře Ministerstvo kultury se zájemcem o stáž dohodu o stáži, ve které bude stanoven termín stáže, náplň a veškerá práva i povinnosti obou smluvních stran. Na závěr odborné stáže je poskytnuta zpětná vazba, která může být pro studenta velmi cenná jak v jeho portfoliu, tak v životopise. Během stáže je možné zároveň navázat spolupráci s odborníky a domluvit možnosti spolupráce či konzultací na bakalářských či diplomových pracích.

V individuálních případech je možné se stážistou do budoucna dále spolupracovat ve formě uzavření dohody konané mimo pracovní poměr, popřípadě po ukončení studia se někdy ze stážistů stávají plnohodnotní zaměstnanci ministerstva.

Stáž u nás na ministerstvu probíhá prostřednictvím zapojení do běžné agendy zvoleného útvaru. Veškeré stáže probíhají individuálně jak směrem ke stážistovi, tak směrem ke zvolenému útvaru. Detailní podoba stáže, jak z hlediska náplně, tak z hlediska časových možností, je sjednána na základě vzájemné domluvy. Každý stážista má přiděleného svého mentora, který jej celým průběhem provádí, pomáhá mu se zorientovat v prostředí i problematice a poskytuje mu potřebnou podporu. V případě delšího horizontu vykonávané stáže je možné také zapojení do plnění samostatných úkolů pod vedením seniorních kolegů. Předpokladem pro vykonávání stáže na ministerstvu je u studentů proto pečlivost, spolehlivost a schopnost komunikace.

V případě zájmu o vykonání odborné stáže na Ministerstvu kultury je zapotřebí zaslat žádost na e-mail kariera@mk.gov.cz (do pole předmět vyplnit „Žádost o stáž“) se všemi požadovanými přílohami, kterými jsou:

  • Žádost o vykonání stáže
  • Strukturovaný životopis
  • Motivační dopis
  • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • Čestné prohlášení o svéprávnosti
  • Informace o zpracování údajů (součástí žádosti)
  • Potvrzení o studiu

Součástí žádosti o vykonání stáže požadavek na zvolení organizační jednotky, ve které by stážista chtěl svou praxi vykonávat. Jednotlivé organizační jednotky jsou popsány v Organigramu ministerstva.

Ministerstvo kultury Vás na základě Vaši žádosti bude následně informovat o aktuálních možnostech a volných kapacitách pro výkon stáže, popřípadě s Vámi dohodne termín pohovoru.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Žádost_o_studijní_stáž_v_Ministerstvu_kultury.doc.doc, 201 kB
Čestné_prohlášení_o_bezúhonosti_stážisté.docx.docx, 131.7 kB
Čestné_prohlášení_o_svépravnosti_stážisté.doc.doc, 145.5 kB
Spojte se s námi